top of page

Novi polaznici kursa mađarskog jezika

Od početka mjeseca septembra 2016. godine, traje II ciklus kursa mađarskog jezika za početnike, koji već drugu godinu za redom organizira Mađarsko građansko udruženje HUM (Magyar Polgárok Egyesülete HUM) iz Sarajeva. ''Ovaj projekat je osmišljen kako bi polaznici kursa mađarskog jezika imali priliku upoznati se sa mađarskim jezikom, mađarskom nacionalnom kulturom, historijom i tradicijom, uz neizostavno zanimljivo i kvalitetno druženje'' – kazala je predsjednica Udruženja, Irma Muratović. Projekat je podržala Vlada Republike Mađarske, te ovogodišnji kurs u Sarajevu i Banja Luci vodi mladi nastavnik iz Vojvodine, Đula (Gyula) Bezzeg. On je kao nastavnik dobio priliku podučavati polaznike, u nadi što boljeg i kvalitetnijeg savladavanja jezika, za koji se smatra jednim od najtežih jezika na svijetu.


Ono što je važno istaći jeste da je kurs besplatan i da se pruža prilika svima da ga nauče. Predavanja se održavaju dva puta sedmično u prostorijama Udruženja i koncipirana su kroz različite vježbe čitanja, pisanja i komuniciranja, gdje polaznici pored učenja osnovnih baznih riječi i širenja vokabulara rade i na učenju gramatike samog jezika. Inače, mađarski jezik je ujedno i jedan od oficijelnih jezika Europske unije (EU), što zaista predstavlja razlog više za učenje. ''Broj polaznika ovog Kursa se povećao u odnosu na proteklu godinu i ponosni smo na činjenicu da postoji sve više zainteresiranih osoba za učenje mađarskog jezika u Bosni i Hercegovini'' – kazao je Đula. Među polaznicima Kursa u Sarajevu su i mladi poduzetnici, ekonomisti i studenti, Vedran, Goran, Milica i Zlatan koji su kazali da su zaista oduševljeni načinom interaktivne nastave i učenja jezika, te smatraju da je ovo jedinstvena prilika da se jezik savlada do nivoa normalne komunikacije, što u okviru lingvističkih normativa predstavlja nivo između A1 i A2. ''Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedna škola stranih jezika ili bilo koja druga ustanova u kojoj se podučava mađarski jezik. Ovo je za mene jedinstvena prilika da naučim jezik svojih predaka i zaista želim iskazati veliku zahvalnost Udruženju koje mi je omogućilo učenje ovog jezika'' – ističe Milica.


''Mađarski jezik specifičan je po tome jer ima veliki broj padeža (lingvisti se ne slažu oko tačnog broja, ali smatra se da ih ima barem 18, ostale smatraju izuzecima, kojih ima mnogo), što ga čini prilično komplikovanim za učenje. No, jezik je poseban, zanimljiv i lijep, te zbog mnogo sličnih izraza sa slavenskim jezicima (srpski, hrvatski, bosanski) predstavlja jedan simpatičan izazov'' – kazao je Goran, jedan od polaznika kursa. Na kraju, važno je napomenuti da će kurs mađarskog jezika trajati do juna, nakon čega nastupa ljetna pauza koja će trajati sve do septembra, kada se očekuje dolazak novog nastavnika i početak III ciklusa kursa mađarskog jezika.


Svi zainteresirani za učenje mađarskog jezika, mogu se javiti Udruženju i rezervisati svoje mjesto, jer je broj otvorenih mjesta za polaznike kursa ograničen.


bottom of page