top of page

A HUMagyar Szarajevó osztály – a sikeres online nyelvoktatás

A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetően a szarajevói HUM Magyar Polgárok Egyesülete a 2020/2021-es tanév folyamán is megszervezte a magyar nyelv oktatását. A megváltozott helyzetre való tekintettel ezúttal kizárólag online térben, a Google Tanterem HUMagyar Szarajevó platform keretében zajlott az oktatás 8 hónapon keresztül, 2020 októberétől 2021 májusáig. Ennek megfelelően a jelzett változás ellenére is sikerült biztosítani a magyar nyelv oktatásának kontinuitását és egyben hagyományát, ami nyelvtanítás esetében elengedhetetlen fontosságú, továbbá hozzájárul a diákok motivációjának fenntartásához. Ez pedig pedagógiai szempontból nélkülözhetetlen.A Bosznia-Hercegovinában élő magyar diaszpórának nyújtott lehetőség, a magyarnyelv-oktatás kiemelten fontos, hiszen a magyarnyelv-tudás e közösség identitásának az alapköve. A magyar nyelv alapjainak elsajátítása olyan híd, amely összeköti a múltat a második, illetve harmadik generációval, ezáltal pedig a jövővel. A nemzeti identitás alapját ugyanis a nyelvtudás mint meghatározó kulturális tényező biztosítja, csupán erre építhetők rá az identifikáció további elemei. Nyelvtudás nélkül a nemzeti építkezés elképzelhetetlen, ez pedig egy diaszpóra esetében hatványozottan igaz. Szerencsére egyre többen érdeklődnek a magyar nyelvoktatása iránt Szarajevóban, egyre több fiatal szeretné elsajátítani a nagyszülők, dédnagyszülők anyanyelvét legalább alapszinten. Az érdeklődés jelzett fokozódásához a jelen program is nagyban hozzájárult, ezáltal is megteremtve a jövőbeli folytatás indokoltságát.Célunk, hogy a magyarságtudathoz a továbbiakban is biztosítani tudjuk a megfelelő szintű oktatást, hogy átadjuk a magyar kultúrát a jövő generációjának. Ennek alapját pedig, miként a fentiekben már jeleztük, a kultúra alapján képező nyelvtudás biztosítja. Tanulóinkat felélénkülő érdeklődés és nyitottság jellemzi a magyar nyelv és egyben kultúra iránt, így nem kétséges, hogy terveink között szerepel a nyelvoktatás folytatása ősztől. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2019/2020-as évi PSP ösztöndíjasa, Váradi Tünde örömmel és egyben felelősséggel vállalta el a tíz hallgató oktatását.

Őszintén bízunk azonban abban, hogy ősztől immár visszatérhetünk a jelenléti oktatáshoz, annak hatékonysága ugyanis megkérdőjelezhetetlen. Továbbá az sem mellékes körülmény, hogy a diaszpórában a személyes találkozásoknak különleges, közösségépítő szerep jut a nyelvtanításon túl is.Végezetül pedig a diákok által megfogalmazott gondolatok, tapasztalatok következnek:

– Az én történetem, hogy miért kezdtem el magyarul tanulni, a vajdasági Törökkanizsához kötődik, ahol az apai ági nagyszüleim éltek. Örülök, hogy Tünde tanárnő ismertette meg velem a magyar nyelv alapjait. Érdekes leckéken keresztül kiválóan elmagyarázott mindent. Különös figyelmet fordított az új szavak elsajátítására, a nyelvtan megmagyarázására, a magyar hangok kiejtésére, s minden új anyagot közös gyakorlással mélyítettünk el. Bár az órák online voltak, Tündének sikerült úgy megszervezni őket, mintha egy valódi osztályteremben lennénk. Bárhogy is lesz a közeljövőben a tanulás, én biztosan folytatom a tanfolyamot. (Mučibabić Nina)


– Az én anyanyelvem a bosnyák, de beszélek még angolul és olaszul. Ezenkívül franciát és spanyolt is tanultam. Találkozásom a magyar nyelvvel először meghökkentő volt: mit kezdek én a magyar ábécé 40 betűjével? Elkell ismernem, Tünde mind a magyar nyelv, mind a kultúra legjobb oktatója. Tudása és tapasztalata, valamint kimeríthetetlen kreativitása nagyon közel hozta számomra a magyar nyelvet. Eddig is köszönettel tartozom mindenért, és alig várom, hogy ősztől lehetőségünk legyen élőben találkozni Szarajevóban.– Az én üknagyanyám magyar volt, aki Budapesten született 1890-ben. Már több éve tanulok magyarul, többnyire megértem az egyszerűbb mondatokat s párbeszédeket. Mivel Szarajevóban élek, kevés a lehetőség magyar szót hallani. Tünde érdekes órái nagyon sokat segítettek, hogy ne felejtsem el az eddig tanultakat. (Pulić Damir)


– A magyar nyelv elsajátításának egyik legfőbb motivációja a családi hátterem és a magyar gyökerek, ugyanis az én nagymamám (anyai ágon) Pécsett született. Mivel korábban soha nem volt lehetőségem megtanulni magyarul, a HUM Magyar Polgárok Egyesülete által megszervezett oktatás rendkívüli és egyedülálló lehetőség volt számomra. Tünde tanárnő teljes szívvel és odaadással vezetett be a magyar nyelv világába. Több tankönyvet is bemutatott, melyek közül Durst Péter Lépésenként magyarul 1.című kiadványanagyon megtetszett. Az órákat lecke után mindig érdekes gyakorlatokkal egészítette ki, fejlesztve kommunikációs készségünket egyszerű életszerű helyzetekben. Nagyon hálás vagyok, hogy megismertem Tündét, és remélem, hogy a jövőben is lehetőségem lesz a vele való együttműködésre és a magyar nyelv tanulására. (Jakupović Silvana)


– Magyar családból származom, gyerekkorom óta ismerem a magyar kultúrát és a hagyományokat. Szarajevóban születtem, és itt, Bosznia-Hercegovinában vagyok egyetemista orvosi szakon.Aközeljövőben Magyarországon tervezek továbbtanulni és/vagy dolgozni, illetve magyar állampolgár szeretnék lenni. Ezen motivációk alapján nem volt kérdés, hogy részt veszek-e az online magyar órákon. Számomra nagyon előnyös volt, hogy online térben tanultunk. Szerintem szükség van ilyen tanfolyamra, én biztosan folytatom. Köszönöm, hogy Tünde volt a tanárnőm. Nagyon jól megszervezte az órákat, s minden alkalommal ösztönözni tudott a tanulásra. (Hidić Tarik)


– A magyar nyelvórák érdekesek, az anyag nagyon jól válogatott, és könnyen megtanulható. Sok lecke anyaga kapcsolódik a mindennapi élethez, például étel, ital, helyiségek, testrészek, színek, számok stb., ami által könnyebb a kommunikáció is.A nyelvtani rész teljes mértékben a tudásszintünkhöz kötődik. Szeretnék résztvenni az órákon a továbbiakban is, és megtanulni magyarul legalább középszinten. (Filipović Hanan)


– Számomra mindig fontos volt s fontos lesz ez a nyelv, hiszen a legelső magyar szavakat édesanyámtól tanultam meg. Szerintem gyönyörű és dallamos nyelv. Mivel Szarajevóban élek, kevés lehetőségem van magyarul beszélni, de szinte mindent megértek. Köszönöm a HUM Magyar Polgárok Egyesületének, hogy megszervezték a magyar nyelv oktatását. Hálával tartozom Tünde tanárnőnek is, aki mindig kedvesen, türelemmel és vidáman tanított bennünket. Tervem, hogy a közeljövőben kérelmezzem a magyar állampolgárságot, valamint a fiaimnak is átadjam a magyar hagyományokat, melyeket édesanyámtól tanultam. (Hidić Tanja)


Váradi Tünde, tanárnő, az online oktatás vezetője

Szarajevó – SzabadkaComments


bottom of page