top of page

Magyaroktatás

Učenje mađarskog jezika 

Szeretnél magyarul tanulni, de nem tudsz hol? Időszakos kurzusaink elérhetőek. Érdeklődj emailben. / Imaš želju da učiš mađarski jezik, ali ne znaš gdje? Tečajevi su povremeno dostupni. Kontaktiraj nas e-mailom.

Magyar származású vagy? Esetleg csak érdeklődsz a magyar kultúra iránt? Csatlakozz hozzánk és segítsd tevékenységünket a magyar kultúra ápolásában! / Imaš mađarsko porijeklo? Možda se samo interesuješ za mađarsku kulturu? Priključi nam se u aktivnostima za očuvanje mađarske kulture.

Hagyományőrzés

Čuvanje Tradicije

Szükséged van információra az egyszerűsített honosítással kapcsolatban? Írj és segítünk! / Trebaš informacije vezane za pojednostavljenu naturalizaciju (vraćanje državljanstva)? Ako ti je potrebna pomoć, piši nam!

 

Állampolgárság

Državljanstvo

ÚJ DOBOS

Az Új Dobos a bosznia-hercegovinai magyarok kétnyelvű (magyar és bosnyák-szerb-horvát) folyóirata. A szarajevói Magyar Polgári Egyesület, a HUM és a Banja Luka-i Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete, a Magyar Szó közös kiadványa. 2007. március 16-án Szarajevóban, a szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen mutatták be.

Az Új Dobos színes, képes folyóirat, A4-es formátumú, 40–44 oldalas, példányszáma 300. Évente egy-két száma jelenik meg. Az Új Dobos elsősorban a bosznia-hercegovinai magyarok életéről, a Bosznia-Hercegovinában élő kisebbségek problémáiról, a két egyesület tevékenységéről ad hírt, de lehetőséget nyújt minden bosznia-hercegovinai magyar számára, hogy munkatársa legyen a folyóiratnak, esetleg szépirodalmi próbálkozásait is megjelentesse. Az Új Dobosnak se hivatásos újságírója, se más állandó alkalmazottja nincs.

 

Az Új Dobos a szarajevói HUM egyesület korábbi folyóiratából, a Dobosból fejlődött ki. A Dobos első száma, Horváth Katalin kezdeményezésére, 2005 januárjában jelent meg. A főszerkesztő Edin Dervišefendić, a szerkesztőség tagjai pedig Horváth Katalin, Juhász-Pašić Éva, Irma Muratović, Kissné Gáspár Ágnes (budapesti tudósító) és az időközben elhunyt Német Mihály voltak. A Dobos nyolcadik, utolsó száma 2006 májusában látott napvilágot.

 

Amikor a Banja Luka-i Magyar Szó egyesület úgy határozott, hogy magyar folyóiratot (vagy évkönyvet) indít, felötlött az a gondolat, hogy ennél ésszerűbb lenne – figyelembe véve a magyarok számát Bosznia-Hercegovinában, a költségeket, a rendelkezésre álló munkaerőforrást – részt venni a Bosznia-Hercegovinában már létező Dobos magyar folyóirat kiadásában. A HUM elfogadta az együttműködési javaslatot. 2006 tavaszán Szarajevóban a két egyesület közös folyóiratával kapcsolatban minden részletet megbeszéltek, beleértve a szerkesztőség összetételét és a folyóirat Új Dobos elnevezését is. A Magyar Szó egyesületet – Milivojević Irén elnöknő távollétében – Tóth Bojnik László, a HUM egyesületet pedig Muratović Irma elnöknő, valamint Juhász-Pašić Éva, az igazgatóbizottság elnöknője képviselte. A folyóirat szerkesztőségét mindkét egyesület tagjai alkották. A főszerkesztő Edin Dervišefendić, a Dobos volt főszerkesztője lett.

 

Az Új Dobos első száma 2006 decemberében a Magyar Köztársaság Nemzeti Civil Alapprogramja anyagi támogatásával, a budapesti Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány közvetítésével jelent meg. A második szám a következő év decemberében látott napvilágot az Illyés Közalapítvány támogatásával. Az Új Dobos e két számát a HUM szervezésében Szarajevóban nyomtatták. Az Új Dobos harmadik számának megjelenését nagy nehézségek késleltették. A HUM egyesület helyiségek nélkül maradt, nem sikerült biztosítani a lap nyomtatásához szükséges anyagiakat, de felmerült más probléma is. Végül a lap kiadásához a Magyar Szó egyesületnek sikerült a Szerb Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának a pályázatán megszereznie a szükséges anyagiakat. Mivel Banja Lukán is megvoltak a feltételek az Új Dobos kiadására és nyomtatására, a HUM beleegyezésével a folyóirat kiadása ebben a városban történt. A fenti okok miatt az Új Dobos harmadik száma késett, csak 2009 márciusában került ki a nyomdából. Azóta a lapot Banja Lukán nyomtatják. Az Új Dobos szerkesztőségét ma is mindkét egyesület tagjai közül választják, a szerkesztőség élén fő- és felelős szerkesztőként Milivojević Irén és Muratović Irma áll. A szerkesztőségi munkát közvetlenül az ügyvezető és technikai szerkesztő Tóth Bojnik László irányítja. A folyóirat kiadásának költségeit eddig a Szerb Köztársaság Oktatási és Művelődési Minisztériuma, Banja Luka város és a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatain sikerült biztosítani.

 

Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete Magyar Szó, Banja Luka/

Magyar Polgárok Egyesülete HUM, Szarajevó

Nemzetközi licenc: CC BY-SA 4.0“

 

Új Dobos ( Uj doboš-Novi doboš) je dvojezični časopis Mađara iz Bosne i Hercegovine (na mađarskom i na bosansko-srpsko-hrvatskom jeziku). Zajedno ga izdaju Mađarsko građansko udruženje HUM (Magyar Polgári Egyesület HUM) iz Sarajeva i Udruženje Mađara Republike Srpske Magyar Szó (Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete Magyar Szó) iz Banja Luke. 16.marta 2007.godine  predstavljen je u Sarajevu u okviru programa, kojim je obilježen početak građanske revolucije u Mađarskoj 15.marta 1848.godine. List se štampa u boji, na 40 do 44 stranice, u 300 primjeraka. Új Dobos se prvenstveno bavi sa temama iz života bosanskohercegovačkih Mađara, piše o problemima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, izvještava o aktivnostima oba udruženja, pruža priliku svakome, da piše za časopis i da usavršava pisanje na mađarskom jeziku. Új Dobos nema ni jednog profesionalnog novinara, niti zaposlenog radnika.

 

Ovaj mađarski list nastao je iz nekadašnjeg časopisa Dobos (Doboš) udruženja HUM iz Sarajeva. Prvi broj Dobosa, na inicijativu Katalin Horvát (Katalin Horvat), štampan  je u januaru 2005.godine.

Urednik je bio Edin Dervišefendić, a redakciju su činili  Katalin Horvát, Éva Juhász-Pašić  (Eva Juhas-Pašić), Irma Muratović, Ágnes Kisné Gáspár (Agneš Kišne Gašpar), dopisnica iz Budimpešte i pokojni Mihály Német (Mihalj Nemet). Posljednji, osmi broj Dobosa izašao je iz štampe u maju 2006.godine. 

Kada je i udruženje Magyar Szó iz Banja Luke odlučilo izdati časopis (ili almanah), rodila se ideja, da je racionalnije - uzimajući u obzir ukupan broj Mađara u Bosni i Hercegovini, troškove izdavanja lista, raspoloživi kadrovski potencijal, itd. - uključiti se u pisanje i izdavanje već postojećeg mađarskog časopisa Dobos. Udruženje HUM pristalo je na saradnju. Sve oko izdavanja zajedničkog lista ova dva udruženja, sastav redakcije, novo ime časopisa Új Dobos, dogovoreno je u proljeće 2006.godine u Sarajevu, između Lászla Tóth Bojnika (Laslo Tot Bojnik), koji je predstavljao udruženje Magyar Szó (umjesto odsutne predsjednice Irene Milivojević) i rukovodstva udruženja HUM, predsjednice Irme Muratović i predsjednice Izvršnog odbora Éve Juhász-Pašić. Časopis je dobio uredništvo, koje je bilo sastavljeno od članova oba udruženja. Glavni urednik je postao raniji urednik Doboša, Edin Dervišefendić. 

 

Prvi broj Új Dobosa izašao je iz štampe u decembru 2006.godine, uz finansijsku pomoć Nacionalnog građanskog programa Republike Mađarske (Magyar Köztársaság Nemzeti Civil Alapprograma), posredstvom Fondacije za razvoj demokratskih prava (Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány) iz Budimpešte. Drugi broj je odštampan u decembru sljedeće godine uz pomoć Ilješ fondacije ( Illyés Közalapítvány ), takođe iz Budimpeste. Ovi brojevi su štampani u organizaciji Hum u Sarajevu. Prije izdavanja trećeg broja Új Dobosa pojavile su se velike teškoće. Udruženje HUM ostalo je bez svojih prostorija, nisu se mogla obezbijediti na vrijeme potrebna materijalna sredstva za štampanje, a bilo je i nekih drugih poteškoća. Najzad, udruženje Magyar Szó na konkursu Ministarstva za prosvjetu i kulturu Republike Srpske je uspjelo  obezbijediti potrebna materijalna sredstva za izdavanje Új Dobosa. Pošto su u Banja Luci bili ispunjeni i svi drugi uslovi za štampanje i uređivanje, udruženje HUM je dalo saglasnost, da se časopis izda u tom gradu. Zbog svega gore iznesenog časopis je izašao iz štampe sa dosta kašnjenja, tek u martu 2009.godine. Od ovog, trećeg  broja, list se štampa u Banja Luci. Új Dobos i dalje ima uredništvo sa članovim iz oba udruženja, na čijem su čelu Irma Muratović i Irena Milivojević, kao glavne i odgovorne urednice. Radom uredništva neposredno rukovodi izvršni i tehnički urednik  László Tóth Bojnik. Troškove štampanja i izdavanja pokrivaju se iz sredstava obezbijeđenih na odgovarajućim konkursima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, grada Banja Luka i Vlade Mađarske uz posredovanje Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (Fondacije Betlen Gabor) iz Budimpešte.

 

Banja Luka/ Udruženje Mađara Republike Srpske, „Magyar Szó“, Banja Luka

Mađarsko udruženje građana „HUM“, Sarajevo

Međunarodna licenca: CC BY-SA 4.0“

 

bottom of page